بلیط هواپیما چارتر

در بلیط هواپیما چارتر معامله ای بین شرکت های هواپیمایی و آژانس مسافرتی انجام می شود؛ که شرکت های هواپیمایی تمام صندلی های یک هواپیما (full charter) یا تعدادی ازصندلی های هواپیما (seat charter) را با تخفیف به آژانس ها می فروشد و در عوض آن ها باید ظرفیت را تکمیل نمایند. بلیط های چارتر کنسلی ندارند و غیر قابل انتقال به غیر و تغییر تاریخ سفر می باشد. اما با قیمتی پایین تر از سیستمی به فروش می رسد.

بلیط هواپیما سیستمی

بلیط هواپیما سیستمی ارزانی چارتری نمی باشد اما ویژگی هایی دارد که بسیاری از افراد حاضر می شوند مبلغ بیشتری پرداخت کنند تا این بلیط را تهیه کنند. این نوع بلیط را می توانید چند ماه قبل از سفر خریداری کنید و اگر زمانی خواستید بلیط را کنسل کنید با توجه به زمان درخواست کنسلی بلیط و قوانین شرکت هواپیمایی، باید جریمه کنسلی بین 5 تا 100 را پردازید و بلیط را کنسل کنید. تنوع مسیر های پروازی سیستمی بسیار بیشتر از چارتری می باشد.

تفاوت میان این دو نوع بلیط تنها در روش و قیمت فروش می باشد، و هیچ تفاوتی در نوع هواپیما، خدمات، کادر پروازی و دیگر موارد ندارند.


چاپ   ایمیل

Related Articles